သီးနွံမ်ားတြင္ မရိတ္သိမ္းမီ ဆံုးရွံဴးမွဳမ်ားနွင့္ ရိတ္သိမ္းျပီးခ်ိန္ဆံုးရွံဴးမွဳမ်ားဟူ၍ နွစ္ပိုင္းရွိပါသည္။ ဆံုးရွံဴးရာတြင္ သီးနွံမ်ား၏ အရည္အေသြး ဆံုးရွံဴးျခင္း၊ ထုထယ္ပမာဏ ဆံုးရွံဴးျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ မရိတ္သိမ္းမီ ဆံုးရွံဴးျခင္းသည္ သဘာဝရာသီဥတုဒဏ္မ်ားျဖစ္သည့္ အပူလြန္ကဲျခင္း၊ အေအးလြန္ကဲျခင္း၊ မုန္တိုင္းတိုင္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ေရနစ္ျမဳပ္ခံရျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ပိုးမႊားေရာဂါ က်ေရာက္ဖ်က္စီးခံရျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မွဳဒဏ္မ်ားခံရပါက ၁၀၀ ရာခိုင္နွဳန္းထိခံၾကရပါသည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား မရိတ္သိမ္းမီ ဆံုးရွံဴးမွဳျဖစ္ရျခင္းမ်ားမွာ သီးနံွကာကြယ္ေရးနည္းစနစ္အားနည္းျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းစဥ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ ဇီဝကမၼဆိုင္ရာဒဏ္ရာရျခင္း၊ နည္းပညာအားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ရိတ္သိမ္းျပီးခ်ိန္ဆံုးရွံဴးမွဳ ျဖစ္ရျခင္းမ်ားမွာ ရိတ္သိမ္းသည့္နည္းစနစ္မမွန္ကန္ျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္မမွန္ကန္ျခင္း၊ သယ္ယူကိုင္တြယ္ ေျခြေလွ႔စနစ္မမွန္ကန္ျခင္း၊ အေျခာက္ခံသည့္ စနစ္မမွန္ကန္ျခင္း သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းသည့္ စနစ္တို႔ မမွန္ကန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သီနွံမ်ား ရိတ္သိမ္းနည္းစနစ္မမွန္ကန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရျခင္းမွာ အလြန္သတိျပဳရမည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းခူးဆြတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ စက္ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းခူးဆြတ္သည္ျဖစ္ေစ…

Read More

သီးနွံဖ်က္ပိုးမြွားမ်ားကို ကာကြယ္နွိမ္နင္းရာတြင္ အပင္ထြက္ သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆး မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အသံုးျပဳၾကရန္ လိုေပသည္။ ယခုအခါ ဖြံ ့ျဖိဳးျပီးနိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဖြံ ့ျဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အပင္ထြက္သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အသံုးျပဳရန္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၁။ တမာ ၂။ ၾသဇာ ၃။ ၾကက္ဟင္းးခါး ၄။ ပဲစိမ္းစား ၅။ ႏြယ္သာကီ ၆။ မဲရိုင္း ၇။ ေၾကာင္ပန္းၾကီး ၈။ ေဆးရြက္ၾကီး ၁။တမာ လတ္ဆတ္ေသာတမားေစ့(၆၀)က်ပ္သားကို လက္ဆံုျဖင့္ အဆန္ကြဲရံုေထာင္းကာ ေရနွစ္ဂါလံျဖင့္ ေရာေမႊျပီး နွစ္ရက္ခန္ ့ေရစိမ္ထားပါ။ထို ့ေနာက္တမာေစ့အရည္မ်ားကို ပိတ္ပါးပါးနွင့္စစ္ေပးျပီး မိမိပတ္ဖ်န္းလိုေသာသီးနွံခင္းတြင္ ပတ္ဖ်န္းေပးပါ။ တမာေစ့ (၆၀)က်ပ္သားမွရသည့္ တမာေပ်ာ္၀င္ရည္သည္ ကူဘိုတာ (ေအ – ၈)ေဆးဖ်န္းပံုးတြင္ ေရအျပည့္ျဖည့္ျပီး ဖ်န္းေပးရန္…

Read More