မျိုးစေ့အသစ်များ၏အားသာချက် အားနည်းချက်များ

မျိုးစေ့မမှန် ပင်မသန်ဆိုသော စကားသည် စိုက်ပျိုးရေးလောက မျိုးစေ့လောကအတွက်လွန်စွာအရေးကြီးသောစကားဖြစ်သည်။မျိုးစေ့မှန်ကန်မှသာ ပိုးရောဂါဒါဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော ၊ အထွက်ကောင်းသော အပင်များဖြစ်လာပါမည်။ယခုအခါ ပြည်တွင်းစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဌာနများမှ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးပြီးဖြန့်ချိ၍၎င်း နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှတင်သွင်း၍၎င်း စပ်မျိုးများစွာသည် တောင်သူများလက်ဝယ်သို့ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်သည်။ စပါးစပ်မျိုး ၊ အစေ့ထုတ်ပြောင်းစပ်မျိုး ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်စပ်မျိုးများသည် လွန်စွာပေါများလှသည်။ စပ်မျိုးများပေါများလာသကဲ့သို့ တောင်သူများဖက်မှလည်း ရွေးချယ်ဝယ်ယူရခက်လာသည့်အနေအထားများကိုတွေ့လာနေရပါသည်။ လူမှာအမျိုးဟူသောစကားသည် လူတို့တင်ပင်မဟုတ် အပင်မျိုးစေ့များ၌လည်း အရေးကြီးလှပါသည်။ စပ်မျိုးတစ်မျိုးသည် မိဘမျိုးရိုးမှအဆင့်ဆင့်စပ်ပြီးမှ ရရှိလာသည်ဖြစ်ရာ မိဘမျိုး၏ရောဂါဒါဏ်ခံနိုင်မှု/အထွက်ကောင်းမှုများက အနည်းနှင့်အများ လွှမ်းမိုးနေတတ်ပါသည်။ ဥပမာ အစေ့ထုတ်ပြောင်းစပ်မျိုးအသစ်များ၏အထွက်ကောင်းလာမှု ရွက်ခြောက်ရောဂါဒါဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိလာမှုသည် ၎င်းလာရာမိဘမျိုးနှင့် တိုက်ရိုက်ပါတ်သက်နေပါသည်။ ထို့အတူ တစ်ချို့မျိုးများတွင်လည်း ပြောင်းဖူးထိပ်မလုံခြင်း ၊ဖိုးသွားကြဲဖြစ်ခြင်းတို့ကြုံရတတ်ပြန်ရာ ထိုဆိုးကျိုးများသည်လည်း မိဘမျိုးရိုး၏လွှမ်းမိုးမှု ဟုသိထားရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထိုလက္ခဏာများထက်ပိုမိုအရေးကြီးသောအချက်မှာ စိုက်ပျိုးမည့် စပ်မျိုးသည် မိမိစိုက်ပျိုးမည့် အရပ်ဒေသ/ရာသီဥတုနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ကြိုတင်စဉ်းစားချင့်ချိန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ တောင်ပေါ်/မြေပြန် ၊ ့ မိုးရေချိန်အနည်းအများ၊ ဈေးကွက်သို့တင်ပို့ရမည့်လမ်းကြောင်းစသည်တို့ကိုကြိုတင်…

Read More