ျဖဳတ္ညိဳသည္ စပါးတြင္ အဓိက ဖ်က္ပိုးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ စပါးစိုက္ေဒသအသီးသီးတြင္ ျဖဳတ္ညိဳက်ေရာက္ ဖ်က္စီးျခင္းကို ခံေနရပါသည္။ ျဖဳတ္ညိဳက်ေရာက္ပါက စပါးအထြက္ႏႈန္းကို သိသာစြာက်ဆင္းေစပါသည္။ ျဖဳတ္ညိဳသည္ စပါး/ၾကံ ႏွင့္ ျမက္မ်ိဳးႏြယ္ဝင္မ်ားတြင္ က်ေရာက္ပါသည္။ အေကာင္ငယ္ႏွင့္အရြယ္ေရာက္အေကာင္ ႏွစ္ဆင့္လုံးတြင္ စပါးပင္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးပါသည္။ စပါးပင္ရည္မ်ားကိုစုပ္စားျခင္းျဖင့္ ဖ်က္ဆီးပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာ အမသည္ ရြက္ေၾကာမ်ားေပၚတြင္ အတြင္းသို႔ေဖာက္၍ ဥမ်ားကို အစုလိုက္ဥၾကပါသည္။ အစုတစ္ခုတြင္ ဥေပါင္း(၂-၁၁)လုံးအထိဥတက္ၿပီး တစ္ခါဥလွင္ ဥအစုအေဝး(Masses) ၁၂၄ ခုခန္႔ ဥေလ့႐ွိပါသည္။ ဥ အုၿပီး ၄-၈ရက္အၾကာတြင္ အေကာင္ေပါက္ပါသည္။ အေကာင္ငယ္သည္မွ ဥေပါက္သည့္ ေန႔မွစ၍ အပင္၏ႏုေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ စတင္ဖ်က္ဆီးပါသည္။ အေကာင္ငယ္သည္ အေရခြံ ၄-၅ႀကိမ္လဲၿပီးလွ်င္ အေကာင္ႀကီးအဆင့္သို႔ေရာက္ပါသည္။ ျဖဳတ္ညိဳ၏ ဘဝစက္ဝန္းကာလသည္ ရာသီေပၚမူတည္၍ ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ (ဇြန္လ-ေအာက္တိုဘာလ) ဘဝစက္ဝန္းတစ္ပတ္ျပည့္ရန္ (၁၈-၂၄)ရက္…

Read More

သီးနွံဖ်က္ပိုးမြွားမ်ားကို ကာကြယ္နွိမ္နင္းရာတြင္ အပင္ထြက္ သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆး မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အသံုးျပဳၾကရန္ လိုေပသည္။ ယခုအခါ ဖြံ ့ျဖိဳးျပီးနိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဖြံ ့ျဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အပင္ထြက္သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အသံုးျပဳရန္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၁။ တမာ ၂။ ၾသဇာ ၃။ ၾကက္ဟင္းးခါး ၄။ ပဲစိမ္းစား ၅။ ႏြယ္သာကီ ၆။ မဲရိုင္း ၇။ ေၾကာင္ပန္းၾကီး ၈။ ေဆးရြက္ၾကီး ၁။တမာ လတ္ဆတ္ေသာတမားေစ့(၆၀)က်ပ္သားကို လက္ဆံုျဖင့္ အဆန္ကြဲရံုေထာင္းကာ ေရနွစ္ဂါလံျဖင့္ ေရာေမႊျပီး နွစ္ရက္ခန္ ့ေရစိမ္ထားပါ။ထို ့ေနာက္တမာေစ့အရည္မ်ားကို ပိတ္ပါးပါးနွင့္စစ္ေပးျပီး မိမိပတ္ဖ်န္းလိုေသာသီးနွံခင္းတြင္ ပတ္ဖ်န္းေပးပါ။ တမာေစ့ (၆၀)က်ပ္သားမွရသည့္ တမာေပ်ာ္၀င္ရည္သည္ ကူဘိုတာ (ေအ – ၈)ေဆးဖ်န္းပံုးတြင္ ေရအျပည့္ျဖည့္ျပီး ဖ်န္းေပးရန္…

Read More