"ေရြွအား ဓာတ္ေျမျသဇာ" နွင့္ စိုက္ပ်ိုးေရးနွင့္ပတ္သက္သည့္ ၀န္္ေဆာင္မွုမ်ားကို ရရွိနိင္သည့္
ျပည္နယ္၊ တိုင္း၊ ျမို့နယ္နွင့္ ျမို့မ်ား

ျပည္နယ္၊တိုင္း ျမို့နယ္၊ ျမို့
မႏၱေလး စဥ့္ကူး, မတၱရာ, ပုသိမ္ျကီး, တံတားဦး, ပုလိပ္, စဥ့္ကိုင္, ေက်ာက္ဆည္, ကူမဲ, ျမစ္သား, ၀မ္းတြင္, နြားထိုးျကီး, ျမင္းျခံ, ေတာင္သာ, မလွုိင္
စစ္ကိုင္း ေရြွဘို, ၀က္လက္, ခင္ဦး, ေရဦး, မံုရြာ, ပုလဲ, တဆည္, ဇီးကုန္း, ေခ်ာင္းဦး
ကယား လြိုင္ေကာ္, မိုးျပဲ, ဖယ္ခံု, ဒီေမာ့ဆို, ေဘာလခဲ, ဖရူဆို
ရွမ္းျပည္ နယ္ေတာင္ပိုင္း ေအာင္ပန္း, ပင္းတယ, ေရြွေညာင္, ေညာင္ေရြွ, ရြာငံ, ကေလာ, တီက်စ္, ေနာင္တရား , ပင္ေလာင္, ဗထူး , ဟိုပုန္း, နြားထိုးျကီး, ဆီဆိုင္
ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား, လယ္ေ၀း, တပ္ကုန္း, ရမည္းသင္း, သာဝတၳိ, ေရနီ, ေရတာရွည္, ေတာင္ငူ

Get in Touch

Please enter your name.
Please enter a message.

HEAD OFFICE

Address goes here...
85th Street, Between 31st and 32nd Streets,
Chan Aye Tharzan Township Mandalay.

+959 520 052 31
+959 520 052 32