ရွှေအား ကွန်ပေါင်း (16:16:16)+MgO,CaO,S

သုံးစွဲရန်အညွန်း

စပါး၊ ပဲမျိုးစုံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် အခြားသီးနှံမျိုးစုံတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သီးနှံမျိုးစုံတွင် မြေခံချိန်မှ အသီးအပွင့်ဝင်ချိန်အထိ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

တစ်ဧကလျှင် (၁-၂) အိတ်။

သီးနှံမျိုးစုံနှင့်သင့်တော်သော အချိုးမြင့်မြေသြဇာဖြစ်ပါသည်။
N:P:K အချိုးသည်မြင့်မားစွာ ပါဝင်၍ သီးနှံပင်၏ အပင်ပိုင်း သန်မာမှု၊ အပွင့်အသီးကြီးထွားမှုတို့ကို များစွာအထောက်အကူပြုပါသည်။
အာဟာရညီမျှစွာ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထား၍ အပင်သက်တမ်း တစ်လျှောက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အပင်အထကောင်းပြီး သီးပွင့်နှုန်း ပိုမိုတိုးတက်စေသော မြေသြဇာမျိုးဖြစ်ပါသည်။
မြေအမျိုးအစားမရွေး ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီး မြေပျက်ခြင်း၊ သီးနှံပင်ထိခိုက်ခြင်း လုံးဝမရှိပါ။

- သီးနှံမျိုးစုံနှင့်သင့်တော်သော အချိုးမြင့်မြေသြဇာဖြစ်ပါသည်။
- N:P:K အချိုးသည်မြင့်မားစွာ ပါဝင်၍ သီးနှံပင်၏ အပင်ပိုင်း သန်မာမှု၊ အပွင့်အသီးကြီးထွားမှုတို့ကို များစွာအထောက်အကူပြုပါသည်။
- အာဟာရညီမျှစွာ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထား၍ အပင်သက်တမ်း တစ်လျှောက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- အပင်အထကောင်းပြီး သီးပွင့်နှုန်း ပိုမိုတိုးတက်စေသော မြေသြဇာမျိုးဖြစ်ပါသည်။
- မြေအမျိုးအစားမရွေး ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီး မြေပျက်ခြင်း၊ သီးနှံပင်ထိခိုက်ခြင်း လုံးဝမရှိပါ။

ရွှေအား ကွန်ပေါင်း (15:15:15)

သုံးစွဲရန်အညွန်း
စပျစ်၊ ဖရဲ၊ သခွားမွှေး၊ ခရမ်းချဉ်၊ စပါး၊ ပဲမျိုးစံနှင့်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပန်းမန်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မြေခံချိန်မှစတင်၍ အသီးအပွင့် ဝင်ချိန်အထိ သုံးစွဲးနိုင်ပါသည်။

တစ်ဧကလျှင် (၁-၂) အိတ်။

  • သီးနှံများအတွက် စွမ်းရည်မြင့် မြေသြဇာဖြစ်ပါသည်။
   N:P:Kအချိုးသည်မြင့်မားစွာ ပါဝင်၍ သီးနှံပင်၏ အပင်ပိုင်း သန်မာမှု၊ အပွင့်အသီးကြီးထွားမှုတ်ို့ကို များစွာ အထောက်အကူပြုပါသည်။
   ရေတွင်ပျော်ဝင်မှု.မြန်ဆန်ပြီး လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုမရှိသဖြင့် သီးနှံပင်အဆင့်တိုင်းတွင် သုံးစွဲးနိုင်ပါသည်။
   သီးနှံ၏ အရည်အသွေးနှင့်အထွက်နှုန်းကိုမြင့်မားစွာရရှိစေပါသည်။

- သီးနှံများအတွက် စွမ်းရည်မြင့် မြေသြဇာဖြစ်ပါသည်။
- N:P:Kအချိုးသည်မြင့်မားစွာ ပါဝင်၍ သီးနှံပင်၏ အပင်ပိုင်း သန်မာမှု၊ အပွင့်အသီးကြီးထွားမှုတ်ို့ကို များစွာ အထောက်အကူပြုပါသည်။
- ရေတွင်ပျော်ဝင်မှု.မြန်ဆန်ပြီး လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုမရှိသဖြင့် သီးနှံပင်အဆင့်တိုင်းတွင် သုံးစွဲးနိုင်ပါသည်။
- သီးနှံ၏ အရည်အသွေးနှင့် အထွက်နှုန်းကိုမြင့်မားစွာရရှိစေပါသည်။

ရွှေအား ကွန်ပေါင်း (16:16:8)+MgO,S

သုံးစွဲရန်အညွန်း

သီးနှံမျိုးစုံတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မြေခံချိန်မှ အသီးအပွင့်ဝင်ချိန်အထိ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

တစ်ဧကလျှင် (၁-၂) အိတ်။

  • သီးနှံအားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ထားသော "ကန့်" အခြေခံသည့်ထူးခြားသော မြေသြဇာဖြစ်ပါသည်။
   Sulphur "ကန့်" သည်ပျက်နေသောမြေများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပြီး မြေဆောင်မှိုရောဂါ ဖြစ်နှုန်းကိုကျဆင်းစေပါသည်။
   အစာချက်လုပ်မှုအား နှင့်သီးနှုန်းအား ပိုမိုအားကောင်းစေသော Mgပူးတွဲပါဝင်သဖြင့် အထွက်နှုန်းကိုတိုးတက်စေပါသည်။
   ရေတွင်ပျော်ဝင်မှု မြန်ဆန်၍ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးစေပါသည်။

- သီးနှံအားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ထားသော "ကန့်" အခြေခံသည့်ထူးခြားသော မြေသြဇာဖြစ်ပါသည်။
- Sulphur "ကန့်" သည်ပျက်နေသောမြေများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပြီး မြေဆောင်မှိုရောဂါ ဖြစ်နှုန်းကိုကျဆင်းစေပါသည်။
- အစာချက်လုပ်မှုအား နှင့်သီးနှုန်းအား ပိုမိုအားကောင်းစေသော Mgပူးတွဲပါဝင်သဖြင့် အထွက်နှုန်းကိုတိုးတက်စေပါသည်။
- ရေတွင်ပျော်ဝင်မှု မြန်ဆန်၍ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးစေပါသည်။

ရွှေအား ကွန်ပေါင်း 10:10:5

သုံးစွဲရန်အညွန်း

သီးနှံမျိူးစုံတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
မြေခံချိန်မှ အသီးအပွင့်ဝင်ချိန်အထိ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်

တစ်ဧကလျှင် (၁-၂) အိတ်။

  • သီးနှံမျိူးစုံအတွက် ဘက်စုံသုံး မြေသြဇာ ဖြစ်ပါသည်
   N:P:K သုံးမျိူးကို အချိူးညီစွာ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထား၍ အပင်မှ အာဟာရကို မျှတစွာ ရရှိစေပါသည်။
   သီးနံအားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားသော "ကန့်" အခြေခံသည့် ထူးခြားသော မြေသြဇာ ဖြစ်ပါသည်။
   ရေတွင် ပျော်ဝင်မှှုမြန်ဆန်၍ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးစေပါသည်။
   မြေအမျိူးအစားမရွေး အသုံးပြုနိုင်ပြီး မြေပြုပြင်ချိန်မှ ဖူးပွင့်ဝင်ချိန်အထိ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

သီးနှံမျိူးစုံအတွက် ဘက်စုံသုံး မြေသြဇာ ဖြစ်ပါသည်
N:P:K သုံးမျိူးကို အချိူးညီစွာ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထား၍ အပင်မှ အာဟာရကို မျှတစွာ ရရှိစေပါသည်။
သီးနံအားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားသော "ကန့်" အခြေခံသည့် ထူးခြားသော မြေသြဇာ ဖြစ်ပါသည်။
ရေတွင် ပျော်ဝင်မှှုမြန်ဆန်၍ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးစေပါသည်။
မြေအမျိူးအစားမရွေး အသုံးပြုနိုင်ပြီး မြေပြုပြင်ချိန်မှ ဖူးပွင့်ဝင်ချိန်အထိ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

ရွှေအား ပုလဲသာ

သံုးစြဲရန္အညြန္း

အသုံးပြုရမည့်သီးနှံများ

စပါး ၊ ပြောင်း ၊ ကြက်သွန်နီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူ နှင့် အခြား ဥယျာဉ်ခြံ သီးနှံများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။

တစ်ဧက (၁-၂) အိတ် အသုံးပြုနိုင်သည်။

 • နိုနိုက်ထရိုဂျင်နှင့် ဆာလ်ဖာ ဓာတ်ပါဝင်သဖြင့် အပင်ငယ်စဉ်နှင့် အသီးအကင်းစတင်ဝင်ချိန်တွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။စူးရှသည့်ရနံ့လိုအပ်သည့် ကြက်သွန်နီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ မုံညင်းစသည့် သီးနှံပင်များတွင် အထူးသုံးသင့်ခြင်း။အင်ဇိုင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ဗီတာမင် ၊ ပရိုတင်းတို့အတွက် အထူးကောင်းမွန်စေခြင်း။
  အပင်ငယ်စဉ်မှ စပြီး အသီးပွင့်ချိန်အထိ တခြားမြေသြဇာများနှင့် ရောနှောအသုံးပြုနိုင်ခြင်း ၊ ဆားငန်ဓာတ်များသော မြေတွင် အထူးသင့်တော်သည် ။

နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် ဆာလ်ဖာ ဓာတ်ပါဝင်သဖြင့် အပင်ငယ်စဉ်နှင့် အသီးအကင်းစတင်ဝင်ချိန်တွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။စူးရှသည့်ရနံ့လိုအပ်သည့် ကြက်သွန်နီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ မုံညင်းစသည့် သီးနှံပင်များတွင် အထူးသုံးသင့်ခြင်း။အင်ဇိုင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ဗီတာမင် ၊ ပရိုတင်းတို့အတွက် အထူးကောင်းမွန်စေခြင်း။
အပင်ငယ်စဉ်မှ စပြီး အသီးပွင့်ချိန်အထိ တခြားမြေသြဇာများနှင့် ရောနှောအသုံးပြုနိုင်ခြင်း ၊ ဆားငန်ဓာတ်များသော မြေတွင် အထူးသင့်တော်သည် ။

ရွှေအားပုလဲ Urea 46:00:00

သံုးစြဲရန္အညြွန္း

အသုံးပြုရမည့်သီးနှံများ

စပါး၊ ပြောင်း၊ဝါနှင့် အခြားသီးနှံမျိုးစုံတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ပင်ပွားထွက်ချိန်၊ အပင်ပြန်လှန်ချိန်တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

တစ်ဧကလျှင် ၁-၂ အိတ် အသုံးပြုနိုင်သည်။

  • နိုက်ထရိုဂျင် 46% ပါဝင်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာ ထုတ်လုပ်ထား

   ပါသည်။No 3 အခြေခံထားသဖြင့် အခြားယူရီယားများကဲ့သို့ အငွေ့ပျံနှုန်းမမြန်သောကြောင့် အပင်မှ ကြာရှည်စွာ

   စားသုံးနိုင်ပါသည်။

   Sulphur "ကန့်" သည်ပျက်နေသောမြေများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပြီး မြေဆောင်မှိုရောဂါ ဖြစ်နှုန်းကိုကျဆင်းစေပါသည်။

   ကြဲပက်ရာတွင် ပျံ့နှံ့အားကောင်းပါသည်။

   အပင်ဖြစ်ထွန်းချိန်တွင် ထည့်သွင်းပါက ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းပါသည်။

   မည်သည့်မြေသြဇာအမျိုးအစားနှင့် မဆို ရောစပ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

နိုက်ထရိုဂျင် 46% ပါဝင်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာ ထုတ်လုပ်ထား

ပါသည်။No 3 အခြေခံထားသဖြင့် အခြားယူရီယားများကဲ့သို့ အငွေ့ပျံနှုန်းမမြန်သောကြောင့် အပင်မှ ကြာရှည်စွာ

စားသုံးနိုင်ပါသည်။

Sulphur "ကန့်" သည်ပျက်နေသောမြေများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပြီး မြေဆောင်မှိုရောဂါ ဖြစ်နှုန်းကိုကျဆင်းစေပါသည်။

ကြဲပက်ရာတွင် ပျံ့နှံ့အားကောင်းပါသည်။

အပင်ဖြစ်ထွန်းချိန်တွင် ထည့်သွင်းပါက ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းပါသည်။

မည်သည့်မြေသြဇာအမျိုးအစားနှင့် မဆို ရောစပ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အရည်အသွေးကို အာမခံထား ရွှေအားဓာတ်မြေသြဇာများ